Zwiększenie limitu na energię elektryczną dla osób z niepełnosprawnością

2023-05-16


Możesz zwiększyć limit do:

 • 2,6 MWh, jeśli:
  • masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub mieszkasz z osobą, która ma takie orzeczenie,
  • mieszkasz z osobą poniżej 16 roku życia, która ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Uprawnione do skorzystania z limitu 2600 kWh (2,6 MWh) są osoby niepełnosprawne posiadające:

 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 5 pkt 1, 1a i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów (art. 62 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji),
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia.

Oświadczenie może dotyczyć energii kupionej dla:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych w gospodarstwach domowych, o ile nie prowadzisz w nich działalności gospodarczej,
 • lokali w budynku zbiorowego zamieszkania, o ile nie prowadzisz w nich działalności gospodarczej,
 • altan działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, i administracji,
 • jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który budujesz.

Gdzie składasz oświadczenie:

 • Do sprzedawcy lub sprzedawcy i dystrybutora energii, z którym masz umowę

Do kiedy należy złożyć wniosek:

 • Ostateczny termin to 30 czerwca 2023 roku.

Oświadczenie należy wysłać do swojego dostawcy energii. Jeżeli jest to firma TAURON, to możesz oświadczenie pobrać tutaj.

Możesz wysłać też oświadczenie online (złóż oświadczenie). Potrzebujesz do tego profilu zaufanego, e-dowodu lub certyfikatu kwalifikowanego.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl