Zmiany w obsłudze rejestru CEIDG

2021-11-19


W grudniu 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadzi zapowiadane już wcześniej zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zmiany wiążą się również z publikacją nowych wzorów formularzy CEIDG.

 

Usługi dla przedsiębiorców, dotychczas dostępne na stronie ceidg.gov.pl, zostaną całkowicie przeniesione na portal Biznes.gov.pl. To oznacza, że nie będzie już możliwe wypełnianie przez przedsiębiorcę np. formularza wniosku CEIDG-1, gdyż zostanie on zastąpiony intuicyjnym . Nie zmieni się natomiast sposób obsługi wniosków przez

Urzędników. Nadal przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy urzędników. Dodatkowo dane przedsiębiorców, złożone wnioski i operacje na wpisie będą dostępne dla firm po zalogowaniu w portalu Biznes.gov.pl, w zakładce Konto Przedsiębiorcy.

Dzięki tej zmianie przedsiębiorca zyska jedno Konto do sprawdzania powiadomień, statusów i historii realizowanych przez siebie spraw urzędowych, również tych, które dotyczą rejestru CEIDG.

Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl