Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim

2022-11-18


Wójt Gminy Pcim zaprasza na konsultacje dotyczące prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim, których celem jest zaprezentowanie koncepcji zmiany studium.

Konsultacje przeprowadza się w związku z Uchwałą Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim

 

Konsultacje potrwają od dnia 22 listopada do dnia 6 grudnia 2022 r.

Z koncepcją projektu zmiany studium zapoznać się będzie można w siedzibie Urzędu Gminy Pcim,  Pcim 563, w pok. nr 14 w godzinach 7.30 – 15.30

Wszyscy zainteresowani udziałem w konsultacjach mają możliwość kontaktu
z projektantem zmiany studium podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 5 grudnia od godz. 9.00 do 12.00

Wnioski /uwagi lub propozycje do zmiany studium można składać w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pcim,  Pcim 563 lub za pośrednictwem poczt elektronicznej na adres: szymon.jantas@pcim.pl

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl