Zapraszamy na bezpłatne badanie płuc w ramach programu „Profilaktyka raka płuc"

2021-11-25


Rak płuc jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym i jednym z najgroźniejszych w skutkach, gdyż późno wykryty powoduje wysoką śmiertelność. Głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuca stanowiącym 80% - 90% wszystkich przyczyn, jest palenie papierosów, zarówno czynne jak i bierne. Poważnym zagrożeniem jest także wdychanie szkodliwych substancji zawartych w powietrzu (pyłów, zanieczyszczeń przemysłowych czy dymu z pieców opalanych złej jakości węglem).
Mając na uwadze zdrowie mieszkańców, po raz kolejny zapraszamy mieszkańców Gminy Pcim do skorzystania z bezpłatnych badań, których celem jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju, poprzez wykonanie badań tomograficznych (TK), udzielanie edukacyjnych porad profilaktycznych oraz porad lekarza specjalisty.

Objawy raka płuca na początku są bardzo skąpe lub wręcz ich brak, zwykle są to:

 • kaszel
 • duszność
 • nawracające infekcje płucne
 • chrypka
 • ból
 • podwyższona temperatura
 • osłabienie
 • chudnięcie.
Program skierowany jest do mieszkańców zameldowanych na terenie gmin powiatu myślenickiego
 
Wiek uczestników programu: Osoby, które ukończyły 45 r.ż.
 
Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:
 • Osoby, które nie chorują na choroby płucne i nie są objęte opieką poradni specjalistycznych zajmujących się chorobami płuc, oraz u których w ostatnim roku nie wykonywano badań RTG lub tomografii komputerowej
Wykonywane badania:
 • Pakiet podstawowy – wykonanie badania tomograficznego płuc, udzielenie edukacyjnej porady profilaktycznej
 • Pakiet rozszerzony - porada lekarza specjalisty, obejmującą swoim zakresem analizę wyników badań TK oraz wdrożenie dalszej diagnostyki u osób z podejrzeniem zmian chorobowych.
Realizator: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice, tel. 12 2730336

https://zdrowie.myslenicki.pl/uslugi/profilaktyka-raka-pluc

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl