Z wizytą w Pałacu Prezydenckim

2023-02-01


Nie od dziś wiadomo, że Koła Gospodyń Wiejskich integrują mieszkańców, tworzą płaszczyznę do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń i kultywują lokalne tradycje. O tym, jak również o wsparciu rozwoju kobiet mieszkających na obszarach wiejskich, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, podtrzymywaniu lokalnej tożsamości i budowaniu międzypokoleniowych relacji była mowa podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim na spotkaniu Pierwszej Damy z członkami Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Wiejskich z Pcimia.

W „przededniu” zakończenia okresu kolędowania na zaproszenie małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser–Dudy członkowie KGiGW z Pcimia po trudach przygotowań zagościli   w samym „sercu” Polski by się spotkać z Pierwszą Damą i wspólnie porozmawiać. Podczas wizyty nie obyło się też bez śpiewu, muzyki i regionalnych kolęd. Podczas prawie dwugodzinnego spotkania rozmawiano o wykorzystywaniu potencjału kobiet z regionów wiejskich m.in. poprzez angażowanie ich w inicjatywy zmierzające do zachowania dorobku kulturalnego regionu: jego zwyczajów, tradycji, opowieści, muzyki, kuchni oraz strojów. Ważnym aspektem rozmowy było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, które dzięki cotygodniowym spotkaniom członków koła mają motywację do wyjścia z domu, czują się potrzebne, a przekazywanie wiedzy i doświadczenia młodszym koleżankom i kolegom sprzyja integracji międzypokoleniowej, czego pokłosiem są wydarzenia dedykowane wszystkim mieszkańcom podtrzymujące wspólnotowość i przynależność lokalną.

Podczas spotkania obecni byli również Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk, radny sejmiku województwa małopolskiego Robert Bylica oraz przewodnicząca zaprzyjaźnionego Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich z Zalesia Pani Małgorzata Gral. Osoby, bez wsparcia których wyjazd nie był by możliwy do zrealizowania.

grafika przedstawia kolaż zdjęć, na których widoczni są członkowie koła gospodyń wiejskich z Pcimia na spotkaniu z Pierwszą Damą w pałacu prezydenckim

Koło Gospodyń Wiejskich z Pcimia ma bardzo bogatą, ponad pięćdziesięcioletnią tradycję. W tym roku przypada jubileusz 55 lat jego działalności. Formalnie zostało zarejestrowane w ubiegłym roku zrzeszając ponad 30 członków, dziś po roku „formalnej” działalności koło liczy prawie 45 członków: gospodyń, gospodarzy oraz co bardzo cieszy w dużej mierze młodzieży. Członkowie mają na swoim koncie liczne sukcesy. W zeszłym roku koło wygrało eliminacje wojewódzkie i reprezentowało nasz region na Ogólnopolskim Festiwalu KGW „Polska od kuchni” stając na podium z II nagrodą. Przez lata nasze Panie były laureatkami I i II miejsc m.in. takich konkursów jak Małopolskie Przeglądy Dorobku Artystycznego w Marcinkowicach (wojewódzkie przeglądy) oraz „Tradycyjny stół wielkanocny” czy „Choinka przy wigilijnym stole” - konkursów organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

KGiGW pozyskuje też z powodzeniem dotacje na wsparcie swojej działalności. Rok 2022 zakończył się wsparciem 6 tys. złotych z ARiMR, a dzięki uczestnictwu w konkursach organizowanych przez Województwo Małopolskie - „EtnoMałopolska” udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 15 tys. złotych, natomiast realizacja projektu „FIO Małopolska Lokalnie” zakończyła się wsparciem w kwocie 6 tys. złotych.

W roku 2022 dzięki Wójtowi Gminy Pcim koło otrzymało nagrodę za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz brało udział w realizowanym przez Gminę Pcim projekcie transgranicznym Interreg Polska-Słowacja.

KGiGW z Pcimia kontynuuje tradycje koła sięgającego lat  60 i 70 -tych. Umożliwia wspólne aktywne spędzania czasu, pozwala na dzielenie się pomysłami i rozwijanie  talentów  oraz integruje mieszkańców.  Główne działania gospodyń to:  przygotowywanie potraw regionalnych oraz rękodzieła, udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych oraz wyjazdach. Nieodłącznym elementem aktywności KGiGW z Pcimia jest wspólne muzykowanie, o czym Pierwsza Dama mogła przekonać się oglądając występ, podczas którego zaprezentowano regionalne pieśni, przyśpiewki oraz kolędy.

grafika przedstawia kolaż zdjęć, na których widoczni są członkowie koła gospodyń wiejskich z Pcimia na spotkaniu z Pierwszą Damą w pałacu prezydenckim

żródło prezydent.pl
tekst: M.Strączek
Fot. Kancelaria Prezydenta RP/ Grzegorz Jakubowski
Fot. GOKiS w Pcimiu 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl