XXXVIII Sesja Rady Gminy Pcim - 28 września 2022 roku o godz.15.00

2022-09-23


Pcim, 22 września 2022 r.

 

 

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

Informuję, że XXXVIII sesja Rady Gminy Pcim
odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku /środa/ o godz. 15.00
w budynku w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 24.

Obrady zostaną przeprowadzone w trybie hybrydowym.

 

Porządek obrad XXXVIII sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/237/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/231/2021 Rady Gminy Pcim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
  8. Zakończenie XXXVIII sesji Rady Gminy Pcim.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

 

                                                                                                                                                                                                             dr Piotr Sadowski

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl