XXXI Sesja Rady Gminy Pcim - 21 stycznia 2022

2022-01-17


     Pcim, 12 stycznia 2022 r.

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że XXXI Sesja Rady Gminy Pcim
odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 roku /piątek/ o godz. 14.00 w trybie zdalnym
w formie wideokonferencji.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  Gminy Pcim do projektu „Empower Your Mind” (Wzmocnij swój umysł) w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji. Partnerstwa na małą skalę (KA210) w latach 2022-2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pcim do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pcim do porozumienia międzygminnego na rzecz opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pcim na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Pcim na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim na rok 2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pcim.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
 12. Zakończenie XXXI sesji Rady Gminy Pcim.

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Piotr Sadowski

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl