XXVI Sesja Rady Gminy Pcim - 21 lipca

2021-07-14


Pcim, 13 lipca 2021 r.

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że XXVI Sesja Rady Gminy Pcim odbędzie się w dniu 21 lipca 2021 roku /środa/ o godz. 15.00 w trybie zdalnym
(w formie wideokonferencji).

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2021.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/2021 Rady Gminy Pcim z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
  8. Zakończenie XXVI sesji Rady Gminy Pcim.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Piotr Sadowski

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl