XXIV SESJA RADY GMINY - 30 KWIETNIA 2021 r.

2021-04-27


Pcim, 26 kwietnia 2021 r.

 

INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że XXIV Sesja Rady Gminy Pcim odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 roku /piątek/ o godz. 15.00 w trybie zdalnym,
(w formie wideokonferencji).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pcim przyjętej Uchwałą Nr XXII/179/2021 Rady Gminy Pcim z dnia 11 lutego 2021 r.
 8. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
 11. Zakończenie XXIV sesji Rady Gminy Pcim.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Piotr Sadowski

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl