XXI SESJA RADY GMINY - 15 stycznia 2021 R.

2021-01-13


Pcim, 8 stycznia 2021 r.

 

INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że XXI Sesja Rady Gminy Pcim odbędzie się w dniu 15 stycznia 2021 roku /piątek/ o godz. 15.00 w trybie zdalnym,

(w formie wideokonferencji).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim na rok 2021.”
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach wraz z odpowiedzią na skargę.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach wraz z odpowiedzią na skargę.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pcim na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Pcim
  na 2021 rok.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pcim.
 11. Zakończenie XXI sesji Rady Gminy Pcim.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Piotr Sadowski

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl