Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod użyczenie !

2023-03-08


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Pcim zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w terminie od 08.03.2023 r. do 29.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pcim oraz na stronach https://bip.malopolska.pl/ugpcim i https://www.gminapcim.pl/ wykazu nieruchomości przeznaczonych pod użyczenie.

Pcim, dnia 08.03.2023 r.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl