WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD UŻYCZENIE

2021-04-30


Pcim, dnia 30.04.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Pcim zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w terminie  od 30.04.2021 r. do  21.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pcim wykazu nieruchomości przeznaczonej pod użyczenie.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl