Wykaz nieruchomości komunalnej przeznaczonej pod najem.

2021-10-05


                                                                          Ogłoszenie

Wójt Gminy Pcim zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości informację   o wywieszeniu w terminie  od 05.10.2021 r. do 26.10.2021 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej pod najem dotychczasowemu najemcy w siedzibie Urzędu Gminy Pcim oraz na stronach https://bip.malopolska.pl/ugpcim i  https://www.gminapcim.pl/

 

Pcim, dnia 05.10.2021 r.

 

                                                                                                 Wójt

                                                                                                   mgr Piotr Hajduk 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl