Wydłużenie czasu trwania IX naboru dla 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”

2021-10-22


IX nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Wydłużenie czasu trwania IX naboru dla 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
obszaru pogranicza”

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

 

 

Nabór jest uruchomiony dla:

1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” cel szczegółowy „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców” (dostępna
w IX naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 550 000,00* EUR)

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

 

*  W programie występuje zasada  tzw. alokacji 20% - kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia z kwoty przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym. W sytuacji przekroczenia dostępnej kwoty w poszczególnych Projektach Parasolowych dofinansowanie może zostać ograniczone lub nie zostać przyznane.

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu może zostać zaplanowany najpóźniej do: 
dla 1 osi priorytetowej programu - 30.06.2022 r.

 

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania EFRR: min. 2 000,00 EUR max. 50 000,00 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

 

Czas trwania naboru

od 28.09.2021 do 25.10.2021 do godziny 15:00

Wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
do 16 listopada 2021  r. do g. 15:00

 

 

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń oraz w wersji papierowej najpóźniej do dnia 16 listopada 2021  r. do g. 15:00.

 

 

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

 

Szczegółowe informacje zawarte są „Podręczniku mikrobeneficjenta” oraz Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na stronie www.euroregion-beskidy.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia.

 

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji - wszelkich informacji udziela:

 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/1-3
tel. 33 488 89 24-25, e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl

INFOLINIA dla I osi priorytetowej Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020:
 tel. +48 503 109 544

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl