Wycieczka do Warszawy w ramach projektu "Poznaj Polskę"

2022-11-17


W dniach 19-21.10.2022 uczniowie klas 6-8 Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Trzebuni pod opieką wychowawczyń uczestniczyli  w wycieczce  w ramach programu Poznaj Polskę. Projekt ten jest atrakcyjną formą procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
 Uczniowie w ciągu trzech dni zwiedzili m.in: Bibliotekę uniwersytecką, Centrum Naukowe Kopernik, Stadion Narodowy, historyczny zespół miasta Warszawy, Zamek Królewski    w Warszawie, Pomnika Nieznanego Żołnierza, zespół zabytkowych cmentarzy na Powązkach, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum pałacu Króla Jana II Sobieskiego oraz Pałac Kultury i Nauki.
            To były niezapomniane dni - intensywnego zwiedzania miasta, integracji i wzmacniania relacji między uczniami.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl