WSPIERAJ SENIORA!

2020-10-29


Pandemia koronawirusowa dostarcza wielu wyzwań, także tych dotyczących opieki nad starszymi osobami. Jedną z inicjatyw, która ma na celu ochronę seniorów jest rządowy program Wspieraj Seniora.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia, a w szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia.

W ramach inicjatywy osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym: artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. 

Wszystkch, chcących skorzystać z tej formy osoby, prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pcimiu.

Dodatkowe informacje znaleźć można także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl