Wsparcie finansowe zadań i programów – rozwój pomocy społecznej

2021-06-11


obraz przedstawia z lewej strony flagę Polski w barwach biało czerwonych oraz po prawej stronie godło Polski białego Orła w  złotej koronie na czerwonym tle

Gmina Pcim w 2021r. podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę o wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w następujących obszarach:

1. organizacji projektów socjalnych mających na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów;

2. realizacji dodatkowych programów wynikających z potrzeb gminy;

3. podniesieniu jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym zakresie sprawozdawczości;

4. podniesieniu jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do pomocy prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej przede wszystkim poprzez realizację nowych zadań, rozszerzenie ich zakresu, a także dostępności dotychczas realizowanych usług.

Dotacja z budżetu państwa wynosi 35 509 zł. Gmina Pcim przeznaczyła na realizacje w/w zadań z wkładu własnego kwotę 8891 zł. Całkowity koszt rozwoju pomocy społecznej na rok 2021r. wynosi 44 400 zł.

Okres realizacji programu ustala się na od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl