Wsparcie finansowe zadań i programów - pomoc społeczna

2022-03-28


obraz przedstawia z lewej strony flagę Polski w barwach biało czerwonych oraz po prawej stronie godło Polski białego Orła w  złotej koronie na czerwonym tle

 

Gmina Pcim w 2022r. podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę o wsparcie finansowe w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych z pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Dotacja z budżetu państwa wynosi 67 686 zł. Gmina Pcim przeznaczyła na realizacje w/w zadań z wkładu własnego kwotę 830 447 zł. Całkowity koszt na rok 2022r. wynosi  898 133 zł.

Okres realizacji zadania ustala się od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl