Wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych

2023-03-28


(Źródło informacji: KOWR)

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizm: Monitorowanie rynku konopi włóknistych.
Podstawowym celem mechanizmu jest wsparcie rozwoju upraw konopi włóknistych, przy jednoczesnym uwzględnieniu celu jakim jest przeciwdziałanie narkomanii. Nowe przepisy ułatwią podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy i skupu konopi włóknistych dzięki m.in:

 • szybkiej rejestracji,
 • zniesieniu obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia,
 • zniesieniu ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz czasowego w wydawanym zaświadczeniu,
 • umożliwieniu uprawy konopi włóknistych na potrzeby własne – nie więcej niż 1 ha rocznie.

KOWR informuje, iż od dnia 30 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór formularza Wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych.

Wnioski należy składać:

 • bezpośrednio we właściwym Oddziale Terenowym KOWR,
 • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej – operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres właściwego OT KOWR,
 • za pośrednictwem innych operatorów,
 • elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
 • elektronicznie za pośrednictwem Platformy eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/.

Szczegóły znajdą Państwo w ulotce, a formularze wniosków w załączniku.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl