Ważna informacja dotycząca dodatku węglowego!!!

2022-07-28


Drodzy Mieszkańcy!

W związku z licznymi pytaniami w sprawie tzw. dodatku węglowego w planowanej kwocie 3000,00 zł., Gmina Pcim informuje że:

- projekt ustawy o dodatku węglowym został przyjęty przez sejm i skierowany do senatu, gdzie obecnie się znajduje (senat może zaproponować dodatkowe poprawki i uzupełnienia);

- projekt ustawy po uchwaleniu przez senat powróci do sejmu, celem zweryfikowania zaproponowanych zmian i uchwalenia ostatecznej wersji ustawy w sejmie;

- dopiero po przyjęciu przez sejm ostatecznej wersji ustawy oraz podpisaniu przez prezydenta i ogłoszeniu w dzienniku ustaw, możliwe będzie udzielanie jakichkolwiek informacji na temat rodzaju i wielkości świadczenia oraz trybu przyjmowania wniosków.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl