WALENTYNKOWY KONKUS PIOSENKI - on line

2021-02-01


                                                                      WALENTYNKOWY KONKURS PIOSENKI  – luty  2021

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

  1. Cele:

Rozwój i propagowanie lokalnych talentów

  1. Uczestnicy:

konkurs dedykowany jest uczniom w dwu kategoriach wiekowych:

-  szkół podstawowych klasy IV - VIII

-  ponadpodstawowych .

  1. Zasady uczestnictwa i termin nadsyłania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest:

  1. wypełnienie i nadesłanie ( skanem lub zdjęciem)  podpisanej karty zgłoszenia oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)na adres mailowy gokpcim@op.pl do: 12 lutego 2021
  2. polubienie profilu Kulturalna Gmina Pcim na FB,  następnie przesłanie  linku  do nagrania na tym profilu w wiadomości prywatnej do:12 lutego 2021
  3. tytuł nagrania powinien być opatrzony wpisem o następującej treści: Walentynkowy Konkurs Piosenki „Serca dwa”, imię i nazwisko uczestnika//tytuł utworu/kategoria wiekowa

 

  1. Szczegóły techniczne:

Piosenki mogą być wykonane z podkładem muzycznym, akompaniamentem własnym lub a’capella. Nagrania filmowe należy umieścić w serwisie www.youtube.pl jako nagranie niepubliczne.

 

  1. Jury:

W obydwu kategoriach wyłonionych zostanie po 3 laureatów, nadesłane nagrania oceni profesjonalne Jury pod kątem:

- interpretacji utworu

- wrażliwości muzycznej

- pomysłowości prezentacji

- ogólnego wrażenia artystycznego

  1. Nagrody:

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lutego 2021

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe a ich piosenki zostaną zaprezentowane na profilu Kulturalna Gmina Pcim

  1. Inne:

Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl