VII nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

2021-02-23


Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

 

Nabór jest uruchomiony dla:

3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”
cel szczegółowy Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej (dostępna w VII naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 240 000,00* EUR)

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

 

*  W programie występuje zasada  tzw. alokacji 20% - kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia z kwoty przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym. W sytuacji przekroczenia dostępnej kwoty w poszczególnych Projektach Parasolowych dofinansowanie może zostać ograniczone lub nie zostać przyznane.

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu może zostać zaplanowany najpóźniej do: 
dla 3 osi priorytetowej programu - 31.03.2022 r.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania EFRR: min. 2 000,00 EUR max. 50 000,00 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Czas trwania naboru

od 18.02.2021 do 19.04.2021 do godziny 15:00

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń oraz w wersji papierowej najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2021 roku do godziny 15:00.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

 

Szczegółowe informacje zawarte są „Podręczniku mikrobeneficjenta” oraz Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na stronie www.euroregion-beskidy.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia.

 

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji - wszelkich informacji udziela:

 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/1-3
tel. 33 488 89 24-25, e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl