SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO -TURYSTYCZNE „TROPICIELE”

2022-05-19


W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Stróży
rozpoczęło działalność Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „TROPICIELE”

JEST TO JEDYNE TAKIE KOŁO TURYSTYCZNE NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO!

Inicjatorkami i opiekunami Koła są nauczyciele: p. Maria Starmach i p. Arleta Skrzypska.

Podstawowym celem SKKT jest rozwijanie wśród członków zainteresowań turystycznych
i krajoznawczych, promowanie turystyki górskiej,  poznawanie obiektów przyrodniczych Polski, jej tradycji, kultury oraz pogłębianie wiedzy o własnym regionie.

Główne zadania Koła to:                                         

 • Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej poprzez piesze wędrówki.
 • Organizacja wycieczek.
 • Organizacja konkursów tematycznych.
 • Redagowanie gazetki tematycznej.
 • Przestrzeganie zasad ochrony środowiska.
 • Upowszechnianie czytelnictwa o tematyce turystycznej.
 • Współpraca z PTTK.

Koło Turystyczne liczy 29 członków – są to uczniowie klas V-VIII.  Uczniowie opracowali logo Koła oraz wymyślili nazwę : „TROPICIELE”.  Od drugiego półrocza SKKT działa pod auspicjami PTTK oddział „ Lubomir” w Myślenicach.  Uczniowie posiadają legitymacje członkowskie PTTK oraz książeczki GOT PTTK, w których opisują trasy wędrówek i zbierają pieczątki w celu zdobycia Górskich Odznak Turystycznych.

W ramach działalności Koła organizowane są spotkania edukacyjne oraz piesze wycieczki, które odbywają się w czasie wolnym od zajęć (głównie w soboty). Do tej pory „TROPICIELE” uczestniczyli w wędrówkach pieszych, zdobywając szczyty na trasach:

 1. Kudłacze ( 730m n.p.m.)-Łysina ( 891 m n.p.m.) - Lubomir ( 904 m n.p.m.)-Węglówka
 2. Pcim - Góra Słowiakowa - Kotoń ( 857 m n.p.m.) - Zawadka
 3. Stróża Zarębki - Chełm ( 614 m n.p.m.) -Śliwnik ( 618 m n.p.m.) - Ukleina ( 677 m n.p.m.) - Myślenice
 4. Gaboń - Przehyba ( 1173 m n.p.m) - Radziejowa ( 1262 m n.p.m) - Szczawnica -Palenica ( 719 m n.p.m.) - wycieczka dwudniowa z noclegiem w schronisku górskim.

Przygodę z górami „TROPICIELE” rozpoczęli w najbliższej okolicy czyli w Beskidzie Średnim, Wyspowym i Makowskim, następnie ruszyli  na podbój Beskidu Sądeckiego i Pienin.

Podczas wycieczek uczniowie uczą się korzystać z mapy, odczytywać znaki i informacje turystyczne, zdobywają umiejętność zachowania się w górach. SKKT „ TROPICIELE” współpracuje z Urzędem Gminy w Pcimiu i realizuje wycieczki dzięki pomocy i wsparciu  finansowym pana Piotra Hajduka - Wójta Gminy Pcim.  Wędrując po górskich szlakach „TROPICIELE” promują swoją szkołę oraz naszą gminę.

BRAWO „TROPICIELE” - życzę Wam wielu kształcących wypraw, pięknych przeżyć, wspaniałych przygód i niezawodnych przyjaciół - Wójt Gminy Pcim - Piotr Hajduk