Styczniowy odbiór odpadów na terenie gminy Pcim realizowany jest od 13-19.01.2023 r. Zobacz harmonogram na cały 2023 rok

2023-01-12


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PCIM
W OKRESIE  I.2023 - XII.2023 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PCIM W 2023 ROKU

MIEJSCOWOŚĆ

ROK 2023

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Trzebunia, Stróża – od granicy Myślenic - od roli Miłogoszcz do granicy Pcimia - do roli Siódmowo

13

10

10

1

12

10

7

4

8

6

17

15

21

26

23

21

25

22

20

2

Stróża- od granicy Myślenic – od roli Mała Gromada, Zarębki do granicy Pcimia - do roli Słowikówka

16

13

13

3

11

12

6

3

7

5

16

14

20

25

26

20

24

21

19

3

Pcim- Świątki, Górzany, Chałupniki, Mizery, Gromki, Pcim Krzywica, Nadrabie, Hajdamaki

17

14

14

4

15

13

10

7

11

9

20

18

24

29

27

24

28

25

23

4

 

Pcim Sucha, Działy

 

18

15

15

5

16

14

11

8

12

10

21

19

25

30

28

25

29

26

24

5

Pcim- Łuczany, Kąt, Pcim Centrum, Madoń, Marchówka, Krzczonówka

19

16

16

6

17

15

12

9

13

11

22

20

26

31

29

26

30

27

25

INNE USŁUGI, ŚWIADCZONE
W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

PLANOWANY TERMIN ZBIÓRKI

GDZIE ZGŁASZAĆ

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

Kwiecień 2023

Wrzesień 2023

Urząd Gminy Pcim
- osobiście: pok. 21
- telefonicznie:
12 274 80 50
wew. 19

3 – 14 kwietnia 2023

14 – 25 sierpnia 2023

- ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
- OPONY Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (do 8 szt.),
- ODPDY PROBLEMATYCZNE

Odbiór wykonany będzie do 2-wóch miesięcy od daty zgłoszenia. Termin odbioru przekaże Wykonawca usługi.

Zgłoszenia w trybie ciągłym
III-VIII 2023

- ODPADY Z DROBNYCH REMONTÓW (prowadzonych we własnym zakresie)
Limit do 200 kg/rok/nieruchomość

Właściciel nieruchomości dostarcza do PSZOK: ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice, czynny w dni robocze pn.-pt. 7:00-17:00 oraz sobota 7:00-13:00

Zgłoszenia w trybie ciągłym
I-XII 2023

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Pcim: ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice, czynny w dni robocze pn.-pt. 7:00-17:00 oraz sobota 7:00-13:00. Odpady komunalne (zgodne z regulaminem) można dostarczać do PSZOK po wcześniejszym zgłoszeniu i weryfikacji przeprowadzonej przez Urząd Gminy Pcim, od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach pracy urzędu pn. 7:30-17:00 wt.-pt. 7:30-15:30 pod nr tel. 12 27 48 050 wew. 19.

Zgłoszenia - uwagi związane bezpośrednio z odbiorem - w dniu odbioru wyznaczonym dla danej miejscowości należy kierować na nr tel.: 12 27 20 329 lub 12 27 20 335

Reklamacje - przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez Uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy Pcim, wg następującej kolejności i zasad:
1. Forma:
1) telefonicznie - nr tel. 12 27 48 050 wew. 19;
2) e-mail na adres: osrodowiska@pcim.pl;
3) e-PUAP, adres ESP - Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: „/120904/skrytka”;
4) pisemnie - pocztą na adres: Urząd Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563;
5) pisemnie – osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Pcim.
2. Zasady:
1) Formy: telefoniczną i e-mail (określone w ust. 1 pkt 1-2) należy stosować w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych związanych z cyklicznymi odbiorami określonymi w harmonogramie lub odbiorami, które podlegają zgłoszeniu do Urzędu Gminy Pcim, jeśli zdarzenie wystąpiło w dniu odbioru bądź w ciągu 2-óch dni od planowanej daty odbioru;
2) Formy: e-PUAP, pisemną lub osobiście (ust. 1 pkt 3-5)  należy stosować w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych przekraczających termin 2-óch dni od planowanej daty odbioru (określony w ust 2 pkt 1)

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl