Strategia Rozwoju Gminy Pcim 2022-2032

2021-03-01


Rozpoczęły się pracę nad Strategią Rozwoju Gminy Pcim - dokumentem, który pozwoli na precyzyjne określenie celów rozwoju każdego z obszarów działalności gminnej, analizę strategiczną oraz diagnozę stanu gminy. Strategia opracowywana jest przez Urząd Gminy we współpracy z Instytutem Ekonomiki Przestrzeni.

Aktualny etap opracowywania dokumentu to zebranie ankiet od mieszkańców, w których mogą wyrazić swoją opinię na tematy związane z Gminą.

Tu znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl