Stawki podatków i opłat


Stawki podatków

Poniżej prezentujemy stawki podatków lokalnych, druki deklaracji i informacji podatkowych na rok 2023 oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i oświadczenie producenta rolnego.


Nr konta bankowego dla należności podatkowych:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 13 8591 0007 0230 0000 0042 0001

 

I. Podatek od nieruchomości

Stawki podatku ogłoszone w Uchwale Nr XL/299/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 14.XI.2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

wzór 1 - U-Nr-XL-299-2022

 

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych wzór 2 – DN-1
wzór 3 – ZDN-1
wzór 4 – ZDN-2
Informacje podatkowe dla osób fizycznych wzór 5 – IN-1
wzór 6 – ZIN-1
wzór 7 – ZIN-2
wzór 8 – ZIN-3

 

II. Podatek rolny

Stawka podatku dla rolników (powyżej 1ha użytków rolnych) 185,1250 zł/hap
Stawka podatku dla nie rolników (poniżej 1ha użytków rolnych) 370,2500 zł/ha
Od podstawy naliczonego podatku przysługuje "ulga górska" w klasach I-III - 30% a w klasie IV - 60%
Deklaracje podatkowe dla osób prawnych wzór 9 – DR-1
wzór 10 – ZDR-1
wzór 11 – ZDR-2
Informacje podatkowe dla osób fizycznych wzór 12 – IR-1
wzór 13 – ZIR-1
wzór 14 – ZIR-2
wzór 15 – ZIR-3

 

III. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego 71,0996 zł/ha
Deklaracje podatkowe dla osób prawnych wzór 16 – DL-1
wzór 17 – ZDL-1
wzór 18 – ZDL-2
Informacje podatkowe dla osób fizycznych wzór 19 – IL-1
wzór 20 – ZIL-1
wzór 21 – ZIL-2
wzór 22 – ZIL-3


IV. Podatek od środków transportowych

Stawki podatku ogłoszone w Uchwale Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 25.XI.2016 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych wzór 23 - U-Nr-XXV-142-2016
Deklaracja podatkowa wzór 24 – DT-1
wzór 25 – DT-1/A


V. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy na tzw. duże jednostki przeliczeniowe bydła, musi dołączyć do wniosku dokument wydany przez kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wzór 26
Oświadczenie producenta rolnego wzór 27
Formularz informacji wzór 28

 

VI. Opłata za gospodarowanie odpadami

Nr konta bankowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 28 8591 0007 0230 0470 0042 0461

Wzory deklaracji, wysokość opłat - kliknij, aby zobaczyć szczegóły

VII. Zgoda na doręczanie osobom fizycznym decyzji za pośrednictwem platformy ePUAP             

Plik w załączniku.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl