Statut i Regulamin Organizacyjny

2021-10-13


W załączeniu dokumenty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

  1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu (zał.1);

  2. Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu (zał. 2). 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl