Środki na staże zawodowe z Urzędu Pracy

2021-07-02


W związku z prowadzonymi działaniami na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myślenickim informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach posiada środki finansowe na realizację staży zawodowych oraz zatrudnienia subsydiowanego. Szczegóły poniżej.

__________________

[Źródło: Powiatowy Urząd Pracy]

Pracodawco, zainwestuj z nami w młodych!

 

Planujesz zwiększyć zatrudnienie?

Zapoznaj się z ofertą współfinansowania nowych miejsc pracy i podejmij z nami współpracęw tym zakresie.

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (VI)” Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach może sfinansować Pracodawcy:

I.CZĘŚĆ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

Okres refundacji wynosi 6 miesięcy, po upływie których Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres kolejnych 3 miesięcy.

Ważne: wniosek o przyznanie wsparcia należy złożyć do urzędu pracy przed zatrudnieniem osobybezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest nawiązanie stosunku pracy.

II.KOSZTY ZORGANIZOWANIA STAŻU

Podczas odbywania stażu bezrobotny nabywa kwalifikacje i umiejętności niezbędne do pracy na samodzielnym stanowisku. W tym okresie Pracodawca nie ponosi kosztów utrzymania stażysty, gdyż te pokrywane są przez PUP Myślenice. Po zakończeniu stażu Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia stażysty na kolejne 4 miesiące, w wymiarze co najmniej ½ etatu (umowa o pracę).

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

Ul. Drogowców 232-400 Myślenice

tel. 12372-96-00www.myslenice.praca.gov.pl

 

Grafika przedstawia logo różnych instytucji.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl