SPRAWNI W KAŻDYM WIEKU


„SPRAWNI W KAŻDYM WIEKU” kompleksowe wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Pcim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu informuje, iż od miesiąca marca 2018r. będzie realizował projekt „Sprawni w każdym wieku” – kompleksowe wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Pcim, współfinansowanego przez Wojewodę Małopolskiego.
W ramach projektu planujemy następujące formy wsparcia:
1. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych:
- usługi pedagoga, logopedy, psychologa, pracownika socjalnego, fizjoterapeuty, asystenta osoby niepełnosprawnej wg. potrzeb

2. Aktywizacja seniorów oraz osoby niepełnosprawne poprzez cykliczne spotkania w ramach utworzonych Kół Seniora:
- warsztaty usprawniające prowadzone przez rehabilitanta
- warsztaty kulinarne dotyczące zdrowego odżywiania
- warsztaty plastyczne
- wyjścia na basen
- zajęcia fitness
- cykl spotkań z psychologiem – „Nasz nowy etap życia”

3. Zabezpieczenie dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych poprzez zapewnienie transportu na badania lub konsultacje lekarskie oraz zajęcia rehabilitacyjne (osoby wyłącznie samotne z niskim dochodem)

4. Projekt socjalny - @ktywny Senior
Kurs komputerowy dla seniorów we współudziale z młodzieżą. W ramach kursu pragniemy wprowadzić seniorów w tajniki wiedzy komputerowej oraz możliwości jakie daje nam dzisiaj internet.

5. Gminny Dzień Seniora
Uwieńczeniem prowadzonych działań będzie spotkanie podsumowujące realizację projektu Gminny Dzień Seniora połączony z promowaniem profilaktyki zdrowego stylu życia oraz wiele innych atrakcji.
W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu ogłasza nabór uczestników projektu.
Beneficjentem projektu może zostać osoba spełniająca jednocześnie następujące warunki:
1. Mieszka na terenie Gminy Pcim.
2. Jest osobą starszą lub niepełnosprawną posiadającą ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
3. Wyrazi zgodę na udział w projekcie.

Ilość miejsc na poszczególne rodzaje wsparcia jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na konkretne działania decyduje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu po przeanalizowaniu sytuacji zdrowotnej oraz materialnej danej osoby.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie do dnia 28.02.2018r.
Informacja telefoniczna pod numerem 12 274 91 02

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCI

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl