Spis ludności - co jeszcze warto wiedzieć?

2021-03-01


Od kiedy będzie trwać Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań?


Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce realizowany będzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.


Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:
• samospis internetowy, odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie
internetowej spis.gov.pl;
• infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza;
• rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni;
• osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Obowiązkowy samospis internetowy: wejdź na spis.gov.pl i wypełnij formularz

Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie: zadzwoń na infolinię pod numer 22 279 99 99 lub spodziewaj się kontaktu ze strony rachmistrza spisowego

NSP 2021 – czego będą dotyczyć pytania:
• charakterystyki demograficznej;
• aktywności ekonomicznej;
• poziomu wykształcenia;
• niepełnosprawności;
• migracji wewnątrz kraju i poza granice;
• przynależności etniczno-kulturowej;
• gospodarstwa domowego i rodziny;
• zasobów mieszkaniowych.


Dokładny zakres informacji zbieranych w spisie dostępny jest tutaj.


Obowiązek ustawowy
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.).


Tajemnica statystyczna
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

 

Od 15 marca będzie działać specjalna infolinia pod nr tel.: 22 279 99 99 dla osób, które chcą uzyskać więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl