Sołtysi


Kontakt z Sołtysami poszczególnych sołectw odbywa się za pośrednictwem Urzędu Gminy Pcim - Biuro Rady Gminy Pcim, e-mail: rada@pcim.pl, tel. 12 27 48 050 wew. 22.
Numery telefonów komórkowych sołtysów, udostępniane są poniżej, na ich prośbę.

Sołectwa:
- Pcim Centrum - Sołtys Piotr Róg
- Pcim Sucha - Sołtys Magdalena Borowska (tel.: 515 435 742)
- Pcim Krzywica - Sołtys Janina Szczepaniec
- Stróża Dolna - Sołtys Stanisław Firek
- Stróża Górna - Sołtys Grażyna Dyduła
- Trzebunia - Sołtys Andrzej Łyszczarz

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl