Rusza nabór uczestników do projektu „Sprawni w każdym wieku”

2022-05-18


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu zaprasza chętnych Seniorów 60+ do wzięcia udziału w kontynuacji projektu „Sprawni w każdym wieku”- kompleksowe wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Pcim. Projekt współfinansowany jest przez Wojewodę Małopolskiego, w ramach którego będzie kontynuowana działalność Kół Seniora.

Beneficjentem projektu może zostać osoba spełniająca jednocześnie następujące warunki:

  1. Mieszka na terenie Gminy Pcim.
  2.  Jest osobą w wieku 60+ lub niepełnosprawną posiadającą ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  3. Wyrazi zgodę na udział w projekcie.

W ramach zajęć proponujemy:

  •  warsztaty plastyczno-manualne
  • warsztaty kulinarne oraz wykłady z dietetykiem
  • zajęcia na basenie
  • warsztaty usprawniające
  • warsztaty teatralno-taneczne

Zajęcia odbywać się będą 2 lub 3 razy w miesiącu w okresie czerwiec – listopad 2022r. (w każdej miejscowości osobno: Trzebunia, Stróża, Pcim pod warunkiem utworzenia grupy liczącej minimum 10 osób).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pcimiu osobiście lub telefonicznie 12 274 91 02 do dnia 31.05.2022r.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl