Remont drogi gminnej „Pcim – Średnia Sucha”

2021-01-18


 

 

Zadanie pn. Remont drogi gminnej „Pcim – Średnia Sucha” nr K540351 w miejscowości Pcim w km 0+140-0+400,1+816-1+841 realizowane w ramach udzielonej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2020 roku zgodnie z umową dotacji nr WR-III.637.23.2.2020.TP z dnia 31 grudnia 2020 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 89 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTCYJI: 112 032,72 zł

Zakres remontu drogi obejmuje wymianę uszkodzonej podbudowy wraz z nakładką asfaltową.

Grupą docelową projektu są użytkownicy przedmiotowej drogi.

Efektem projektu jest  Remont drogi gminnej „Pcim – Średnia Sucha” nr K540351 w miejscowości Pcim w km 0+140-0+400,1+816-1+841

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl