REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

2021-02-18


Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Pcim nr 5/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku rekrutacja do samorządowych przedszkoli i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się od 22 lutego  do 8 marca 2021 r.

Wszystkie placówki w Gminie Pcim prowadzą rekrutację zgodnie z harmonogramem rekrutacji stanowiącym załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.

Proszę w sprawie rekrutacji zainteresowanych rodziców o kontakt z placówką przedszkolną na terenie gminy Pcim.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl