Realizacja zadania publicznego pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Pcim

2021-10-04


Jest nam niezmiernie miło poinformwać, iż dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych "Talent" z Pcimia już wkrótce zostanie wydany album, w którym zawarte będą informacje i zdjęcia dot. naszego lokalnego dzidzictwa kulturowego. Dofinansowanie na ten cel zostało pozyskane dzięki programowi Województwa Małopolskiego " Mecenat Małopolski". Jak ważne jest to zadanie niech świadczy fakt, iż pośród wielu pozycji naukowych dot. historii naszego regionu, brak jest tego typu monografii dot. włącznie kultury, tradycji i obyczajowści. Istotną "składową" albumu będą również aktualne informacje dot. działających na terenie gm. Pcim zespołów regionalnych, kół gospodyń wiejskich, orkiestr itp. przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl