PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY


Punkt Konsultacyjno - Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
tel. 12 272 91 02 (codziennie w godzinach pracy GOPS w Pcimiu od 7.00-15.00)

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl