Przebudowa drogi na Chałupniki w ramach FDS

2021-07-12


Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540370K w km 0+000-0+205 w miejscowości Pcim, Gmina Pcim realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  zgodnie z umową dotacji WR-VI.807.5.200.2020.KK. z dnia 10 grudnia 2020 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 157 020,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTCYJI: 224 315,08 zł

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę kanalizacji opadowej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej.

Grupą docelową projektu są użytkownicy przedmiotowej drogi.

Efektem projektu jest przebudowa drogi gminnej nr 540370K w km 0+000-0+205 w miejscowości Pcim, Gmina Pcim.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl