Protokół - WIELKANOC INSPIROWANA TRADYCJĄ

2022-04-06


Protokół z posiedzenia komisji konkursowej „Wielkanoc inspirowana tradycją” z  dnia 05.04.2022 r.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Robert Bylica – Dyrektor GOKiS Pcim – Przewodniczący Komisji
  • Monika Strączek – pracownik GOKiS Pcim
  • Daria Jabłońska-Ostafin – pracownik GOKiS Pcim

Do konkursu „Wielkanoc inspirowana tradycją” przystąpiło ogółem 15 osób z terenu Gminy Pcim. Łącznie wpłynęło 18 prac z różnych kategorii.

Komisja konkursowa wyłonił następujących laureatów:

Kartka świąteczna:

1 miejsce – Maria Szczecińska Szkoła Podstawowa nr 1 w Pcimiu

2  miejsce – Magdalena Mirek Szkoła Podstawowa nr 1 w Stróży

3 miejsce – Zuzanna Proszek Szkoła Podstawowa nr 1 w Stróży

Wyróżnienie – Anna Jopek Szkoła Podstawowa nr 1 w Stróży

Palma tradycyjna:

1 miejsce – Dawid Mirek Szkoła Podstawowa nr 1 w Stróży

2 miejsce – Zuzanna Ostafin Szkoła Podstawowa nr 1 w Stróży

Stroik świąteczny:

Wyróżnienie – Magdalena Mirek Szkoła Podstawowa nr 1 w Stróży

Wyróżnienie – Adam Kalisz Szkoła Podstawowa nr 1 w Pcimiu

Wyróżnienie – Zuzanna Marcisz Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa w Trzebuni

Wyróżnienie – Maria Róg

Wyróżnienie – Małgorzata Zięba

Przedstawione na konkursie prace reprezentują wyskoki poziom i ciekawe rozwiązania artystyczne. Na szczególne wyróżnienie zasługują palmy tradycyjne, które przedstawiają różnorodność form i  technik wykonania. Wysoko oceniane są prace, które nie zostały wykonane przy użyciu gotowych elementów.

Nagrodzone przez komisję konkursowe prace stanowią wzór do naśladowania w kontynuowaniu tradycji naszego regionu.

Komisja Konkursowa wyraża uznanie autorom wszystkich prac i gratuluje nagrodzonym.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl