Projekty


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu od wielu już lat aktywnie działa w ramach różnych projektów, które pozwalają na rozwój różnych sfer życia kulturalnego w gminie Pcim. Wśród dotychczasowy warto wspomnieć choćby o kilku najważniejszych: Realizowany w okresie od 02.01.2012 do 30.06.2012 r. projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Warsztaty Kultury". "Kultywowanie miejscowej tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Orzeł z Trzebuni" współfinansowanego z EFRROW w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013. „Młody Inżynier 2013”-projekt realizowany w ramach programu „Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez polską fundację dzieci i młodzieży. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi projektami.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl