PROJEKT „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej!

2021-10-08


PROJEKT „Odkrywam Małopolskę”
w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej
„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

CELE PROJEKTU:
1)poznanie własnego regionu – Małopolski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogacenie wiedzy o regionie;
2)promocja Małopolski, jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawiania rekreacji  i sportu;
3)kształtowanie i zaspokojenie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań i uzdolnień;
4)upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
5)zachęcanie do aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.


OPIS PROJEKTU:
Projekt zakłada udział uczniów ze Szkół Podstawowych w Pcimiu, w Stróży oraz w Trzebuni. Łącznie w Gminie Pcim  w miesiącu październiku zostanie zorganizowanych 4 wycieczki,  w których weżnie udział ok. 175 uczniów, będą to wycieczki do Zubrzycy Górnej, Lipnicy Murowanej -Nowy Wiśnicz, Oświęcima, Czorsztyna/Niedzicy.


Planowane rezultaty projektu:
•    Zorganizowanie atrakcyjnych wyjazdowych wycieczek szkolnych.  
•    Wzrost poziomu wiedzy o zakątkach Małopolski wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pcim.                        
•    Utrwalenie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu.
•    Wsparcie organizatorów turystyki przewodników poprzez pobudzenie turystyki szkolnej wśród szkół z terenu Gminy Pcim.
Planowany budżet projektu:
Koszt całkowity zadania : 13582 zł;
Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 5600,00
Dofinansowanie z budżetu Pcim i wkładu rodziców:  7982,00

Realizator projektu: Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl