Projekt "Gramy o sukces" w Przedszkolu nr 1 w Pcimiu!

2021-07-12


Projekt „Gramy o sukces” realizowany  w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pcimiu dofinansowany przez Fundację BGK w programie  „Na dobry początek!”

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pcimiu w  wyniku rozstrzygnięcia  XIII  edycji konkursu  grantowego  „Na dobry początek” realizowało projekt „ Gramy o sukces”. W ramach wsparcia finansowego   projektu  przez Fundację  BGK im. J. K. Steczkowskiego w wysokości 15. 000,00 zł brutto zakupiono wielofunkcyjną tablicę multimedialną -  Magiczną ścianę.  W skład oprogramowania Magicznej ściany wchodzą: aplikacje edukacyjne, aplikacja do nauki programowania PixBlocks.com, quizy tematyczne, gry logiczne oraz gry zręcznościowe i sportowe. Na ścianie można obsługiwać przeglądarkę internetową, odtwarzać materiały audio lub wideo, korzystać z autorskiego programu graficznego oraz  programów językowych.

W ramach projektu, wykorzystując Magiczną ścianę,  w przedszkolu realizowane były w poszczególnych grupach poniższe przedsięwzięcia:

·         „Matematyka i nie tylko ” – zajęcia i zabawy rozwijające kompetencje matematyczno- przyrodnicze, logiczne myślenie, orientację przestrzenną i koordynację wzrokowo- ruchowa;

·         „ Multimedialny świat przedszkolaka” -   zajęcia, na których dzieci korzystały
 z przeglądarki internetowej- „Szukamy odpowiedzi?”,  tworzyły  prezentacje multimedialną ”Moja grupa – tak bawimy się i uczymy”, realizowały metodę  projektu,  zdobywały umiejętności zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej;

·         „Angielski baw się i ucz”- zajęcia i zabawy z wykorzystaniem programów multimedialnych;

·         „ W zdrowym ciele zdrowy duch”  -  zabawy ruchowe z wykorzystaniem Magicznej ściany, wspierające aktywność ruchową dziecka oraz rozwijające  refleks, spostrzegawczość i celność rzutu.

 

Zorganizowano konkurs  „Mam  talent” , który był skierowany do rodziców i dzieci. Celem konkursu  było  rozwijanie kreatywności przedszkolaków, ich zainteresowań i talentów oraz promowanie  alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Dzięki realizowanemu projektowi znacznie   podnieśliśmy   jakość oferty edukacyjnej  przedszkola, co  skutkowało podniesieniem kompetencji kluczowych dzieci.   Dzieci  bawiąc się,   zdobyły  umiejętność zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Dziękujemy Fundacji  BGK im. J. K. Steczkowskiego, że  mogliśmy zrealizować nasze marzenia.

                                                                                  Maria Proszkowiec – dyrektor Przedszkola

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl