Program Rewitalizacji dla Gminy Pcim wraz Delimitacją Obszarów Zdegradowanych


GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PCIM

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pcim przygotowywany był w ramach projektu „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pcim wraz Delimitacją Obszarów Zdegradowanych" konkursu  „Przygotowanie programów rewitalizacji" organizowany przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej: 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa​.

Projekt był realizowany w okresie od 24 maja 2016 do 30 września 2017 roku.

BIP Gminy Pcim: https://bip.malopolska.pl/ugpcim,m,334142,realizowane-projekty.html

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl