PROGRAM „OPIEKA 75+” NA ROK 2021

2021-05-06


obraz przedstawia z lewej strony flagę Polski w barwach biało czerwonych oraz po prawej stronie godło Polski białego Orła w złotej koronie na czerwonym tle

Gmina Pcim podpisała z Wojewodą Małopolskim, działającym w imieniu Skarbu Państwa, umowę na realizację programu „Opieka 75+” na rok 2021r. Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu.

Głównym celem programu jest poprawa dostępności usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizacje zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+”.


W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli spełnia jeden z określonych niżej warunków:

 • dane świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę);

 • zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym;

 • kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.
   

Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług dla osób 75+ poprzez:

 • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2021r.;

 • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020r. te usługi nie były świadczone;

 • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
   

W 2021r. kwota otrzymanej na ten cel dotacji ze środków budżetu państwa dla Gminy Pcim wynosi 11 907 zł. Gmina Pcim przeznaczyła na realizację w/w zadania ze środków własnych 11 907 zł. Całkowity koszt programu na rok 2021r. to 23 814 zł.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl