Profilaktyka Raka Piersi

2021-11-25


Projekt nr RPMP.08.06.02-12-0322/20 pn.:

„Wyprzedź raka mammografią - Profilaktyka Raka Piersi”

Grupę docelową projektu stanowią kobiety w wieku aktywności zawodowej w przedziale 50-69 lat, zamieszkałe, uczące się lub podejmujące pracę na terenie miasta Krakowa, gminy Świątniki, Skawiny, Mogilan, powiatu wielickiego, limanowskiego oraz myślenickiego, które:

  • nie miały wykonanej mammografii w ciągu 24 miesięcy
  • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka takimi jak: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki)
  • posiadają mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2

Jak dołączyć do projektu?

W celu rejestracji na badanie należy skontaktować się bezpośrednio ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie:

  1. Zakładem Diagnostyki Obrazowej NSSU pod numerem tel.: 12 400 14 40
  2. Zakład Diagnostyki Obrazowej pod numerem tel.: 12 424 77 65 lub 12 424 77 66

Badania będą wykonywane w:

  1. Zakładzie Diagnostyki Obrazowej NSSU, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, Budynek B, parter, wejście nr 5.
  2. Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, ul. Kopernika 19, 31-505 Kraków, pok. 29.

Wsparcie w projekcie:

  • badanie mammograficzne,
  • refundacja kosztów dojazdu środkami transportu publicznego,
  • refundacja kosztów zapewnienia opieki osobom zależnym w czasie nieobecności pacjentki.

Szczegóły na stronie: Wyprzedź raka mammografią - Profilaktyka Raka Piersi - Szpital Uniwersytecki w Krakowie (su.krakow.pl)

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl