PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PCIM

2021-04-28


JUŻ OD MIESIĄCA MAJA MIESZKAŃCY GMINY PCIM BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PRAWNEGO.

Realizacja specjalistycznego poradnictwa na terenie Gminy Pcim odbywa się dzięki realizacji projektu dotyczącego rozwoju pomocy społecznej dofinansowanego ze środków otrzymanych w formie dotacji od Wojewody Małopolskiego.

1.Poradnictwo psychologiczne

Pcim – budynek Urzędu Gminy pokój nr 4, parter (pokój obok ewidencji ludności)

Psycholog – każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach od 16.10 – 19.10

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i ustaleniem terminu spotkania proszone są o kontakt telefoniczny:

  1.  w godzinach pracy psychologa nr tel. 12 274 80 50 wew. 38 ( w każdy drugi wtorek miesiąca)
  2. codziennie za pośrednictwem GOPS w Pcimiu pod nr tel. 12 274 91 02 wew. 34
  3. bezpośredni kontakt z psycholog nr tel. 888 269 398

Stróża – budynek Centrum Usług Socjalnych ( przy szkole podstawowej nr 1 w Stróży)

Psycholog – każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 – 12.00

2. Poradnictwo prawne

Porady prawne będą udzielane w budynku Urzędu Gminy jeden raz w miesiącu przez 2 godziny.

Terminy spotkań ustalany tylko za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl