Pomoc społeczna


Umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoba lub rodzina (mieszkańcy Gminy Pcim), ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu

tel.: 12 274 91 02, 274 80 50 lub 536 943 807.

e-mail: gops.pcim@pro.onet.pl

Godziny otwarcia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu czynny jest od Poniedziałku do Piątku w godzinach:
Poniedziałek: 7:30-17:00; Wtorek - Piątek: 7:30-15:30

KASA czynna jest od Poniedziałku do Piątku w godzinach:
Poniedziałek: 7:45-16:45; Wtorek - Piątek: 7:45-15:15

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl