POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

2021-07-18


ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY PCIM

z dnia 18 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.), zarządzam:

§ 1

W związku z pogarszającą się sytuacją pogodowa na terenie Gminy Pcim wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe dla Gminy Pcim z dniem 18.07.2021 r.  od godz. 2:30 do odwołania

Całodobowy dyżur pełniony pod nr. 517 597 601.

§ 2

Na terenie Gminy należy:

  1. Realizować zadania ujęte w planie ochrony przed powodzią
  2. Monitorować poziom wody w rzece Raba, okolicznych potokach górskich i ciekach wodnych
  3. Dokonać sprawdzenia procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych
  4. Przygotować siły i środki do ewentualnych działań

§ 3

Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie gminy przekazywać do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pcimiu tel. 517 597 601

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Bezpieczeństwa

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Pcim

Piotr Hajduk

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl