Plan Zagospodarowania


Instrukcja szybkiego przeglądania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pcim - MPZP:
1. Kliknąć w zakładkę "MPZP - raster" (po prawej stronie ekranu)
2. W zawartości mapy odchaczyć checkbox "[  ] MPZP - raster" (po lewej stronie ekranu)
3. W zawartości mapy odchaczyć checkbox "[  ] Baza danych obiektów topograficznych" (po lewej stronie ekranu)
4. Zlokalizować obszar który nas interesuje, powiększyć go do oczekiwanego przybliżenia.
5. W zawartości mapy zaznaczyć checkbox "[ v ] MPZP - raster" (po lewej stronie ekranu)
6. Po zastosowaniu ww. kroków po chwili powinien zostać wyświetlony aktualny plan dla zadanego obszaru Gminy Pcim.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pcim dostępny do przeglądania, po kliknięciu w mapę:

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl