Piece na paliwa stałe


Zanieczyszczenie powietrza w gminie Pcim
Gmina Pcim położona jest w południowo-wschodniej części Beskidu Średniego, w powiecie myślenickim. W skład gminy wchodzą trzy miejscowości: Pcim, Stróża i Trzebunia. Dogodne położenie czyni ją łatwo dostępną dla turystów. Gmina liczy prawie 11 tys. mieszkańców.
W gminie głównym źródłem ciepła dla ogrzewania budynków mieszkalnych są paliwa stałe. Łącznie to 81%, w tym węgiel, który stanowi ok. 57% oraz drewno 24%. 
Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim wykonana w 2016 roku wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, zalicza Gminę Pcim do obszarów przekroczeń stężeń zanieczyszczeń pyłu PM10 24 - godz. oraz B(a)P/rok, które to zanieczyszczenia powstają głównie w wyniku spalania paliw stałych.
 
Do niedawna te wyżej przedstawione informacje były dla większości ludzi niezrozumiałe. Trzeba, aby spojrzeć na nie z perspektywy zagrożenia dla siebie oraz wymagań jakie będą dotyczyły każdego gospodarstwa domowego w Małopolsce już w bliskiej przyszłości.
 
Pył PM 10 jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły
o średnicy aerodynamicznej do 10 μm.
 
Benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, oznacza to w uproszczeniu, że jednorazowe narażenie na jego wpływ nie jest groźne. Zagrożenie powstaje w sytuacji wielokrotnego kontaktu z zanieczyszczeniami zawierającymi B(a)P. Odkłada się on w organizmie powodującą w skrajnych przypadkach rozwój nowotworu. 
Zarówno zanieczyszczenia pyłowe jak i towarzyszący im B(a)P powstają się w wyniku spalania paliw stałych w niskosprawnych piecach i kotłach, a ich ilość zwiększa się w znaczący sposób w przypadku paliw gorszej jakości. Namacalnym faktem spalania, któremu towarzyszy duże / ekstremalne zanieczyszczenie, jest dym wydobywający się z komina i charakterystyczny zapach. Oczywiście przyzwyczailiśmy się już do tego obrazu i jego klimatu, nierozerwalnie związanego z jesienią i zimą. Trzeba, jednakże pamiętać, że mikroskopijne odpady wydobywające się z komina stają się częścią powietrza, którym oddychają osoby przebywające nieopodal źródła emisji. Potwierdzeniem tego jest zmiana zabarwienia śniegu. Po opadach jest on biały natomiast jeśli leży kilka dni, zmienia kolor i skład wierzchniej warstwy. Pokrywa go widoczny gołym okiem pył zawierający substancje szkodliwe. Warto zastanowić się jak w takim razie wyglądają nasze drogi oddechowe ?!
 
Z całością opracowania można zapoznać się pobierając je z działu "Pliki do pobrania"
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl