Piece na paliwa gazowe i biomasę


Alternatywa dla ogrzewania węglowego
Głównym paliwem wykorzystywanym w Gminie do ogrzewania budynków mieszkalnych jest węgiel.
Zawartość węgla w różnych jego rodzajach waha się w granicach od 50 % do prawie 100 %. Im więcej węgla w węglu, tym większa jego wartość opałowa, czyli potrzeba go mniej na ogrzanie tej samej powierzchni.
W węglu kamiennym udziały masowe pierwiastków kształtują się następująco:
C = 75 - 92%, (węgiel)
H = 4 - 6%, (wodór)
O = 2 - 16%, (tlen)
N = 1 - 2%, (azot)
S = 0,3 - 1,5% (siarka)
Węgiel jako opał, zawiera siarkę, która jest składnikiem szkodliwym. Proces jego spalania powoduje przechodzenie siarki do spalin pod postacią szkodliwego dwutlenku siarki SO2.
Podczas spalania tego paliwa także azot związany chemicznie z substancją organiczną jest utleniany do szkodliwych tlenków azotu.
(źródło tekstu powyższego: materiały edukacyjne www.agh.edu.pl).
Klasę węgla oznacza się za pomocą 3-członowego symbolu, np. klasa 28-07-06 oznacza węgiel o wartości opałowej co najmniej 28.000kJ/kg, zawartości popiołu najwyżej 7% i zawartości siarki najwyżej 0,6%: klasa 19-14-11 oznacza węgiel o wartości opałowej co najmniej 19.000kJ/kg, zawartości popiołu najwyżej 14% i zawartości siarki najwyżej 1,1%. (http://www.rynekinstalacyjny.pl)
Jakkolwiek by nie patrzeć, ogrzewanie węglowe w procesie spalania paliwa powoduje powstanie pyłów i substancji szkodliwych zarówno dla ludzi jak i obsługujących proces urządzeń.
Jaka więc jest alternatywa dla ogrzewania węglowego?
W opracowaniu przedstawiamy plusy i minusy poszczególnych systemów ogrzewania domów mieszkalnych
 
Z całością opracowania można zapoznać się pobierając je z działu "Pliki do pobrania"
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl